As we read along... cs484

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemiecka muzyka improwizowana zawsze sta?a silnym puzonem! To fakt bezsporny i niewymagaj?cy na tych ?amach szerszego uzasadnienia.

Po ?mierci bodaj najbardziej w ostatnich latach spektakularnego niemieckiego puzonisty, Johannesa Bauera, sytuacja ta w wymiarze artystycznym nie uleg?a jednak zmianie. By? mo?e muzykiem, który w sposób najbardziej warto?ciowy niesie pr?gierz odpowiedzialno?ci za jako?? puzonowych improwizacji po drugiej strony Odry, jest obecnie… Matthias Müller!

Temu doskona?emu, 46-letniemu muzykowi po?wi?cili?my ju? troch? czasu na Trybunie. Dla zapominalskich drobne przypomnienie. Ca?kiem niedawno na list? najlepszych p?yt roku 2017 delegowali?my jego debiutanck? p?yt? solow? o do?? oczywistym tytule Solo Trombone.

W dzisiejszej opowie?ci zawiesimy ucho nad najnowsz? p?yt? Matthiasa, poczynion? przez trio, funkcjonuj?ce pod nazw? w?asn? Bistre. Tu? potem pos?uchamy nagrania nieco starszego, które jednak w ciekawy sposób koreluje z tym pierwszym, a na sam koniec si?gniemy po koncert trzech puzonów, które oddaj? ho?d… Johannesowi Bauerowi, co pi?kne zepnie t? puzonow? episto??. Andrzej Nowak (Trybuna Muzyki Spontanicznej)